Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w dół (4)

Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w górę (4)

Kolektory ze sprzęgłem hydraulicznym z wyjściami w górę i w dół (4)